ประกาศสำนักงานกลาง เรื่อง สอบราคาเช่ารถยนต์ตู้โดยสาร

ด้วยสำนักงานกลางสภากาชาดไทย มีความประสงค์จะสอบราคาเช่ารถตู้โดยสารขนาด 11 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 2 คัน 

  Dowload เอกสารรายละเอียด