แบบสำรวจความต้องการ โครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Senior Complex) บางละมุง จังหวัดชลบุรี

กรมกิจการผู้สูงอายุ ดำเนินการศึกษาความต้องการบ้านสำหรับผู้สูงอายุ (Retirement Home) เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำโครงการที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้สนใจ โดยผลการศึกษาจะออกมาในลักษณะภาพรวมไม่ระบุรายบุคคล จึงขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลตามความเป็นจริง (more…)
More

2558 รายงานประจำปีสำนักงานกลางรวมเขาล้านและสวางคนิเวศ

สำนักงานกลาง  เดิมเรียกว่า กองอำนวยการสภากาชาดสยาม  หรือ  กองอำนวยการกลางสภากาชาดสยาม อาศัยสถานที่ทำการของกรมเสนาธิการทหารบก เชิงสะพานช้างโรงสี เป็นที่ทำการ และเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2475 ได้ย้ายมาอยู่ที่ตึกอำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ใช้ชื่อว่า  กองกลาง  ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น  สำนักงานกลาง  เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2484 มีหน้าที่เกี่ยวกับกิจการทั่วไปของสภากาชาดไทย และเมื่อเปิดตึกบริพัตร  ในวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2497 สำนักงานกลางจึงได้ย้ายมาทำการ...
More