2558 รายงานประจำปีสำนักงานกลางรวมเขาล้านและสวางคนิเวศ

2558 รายงานประจำปีสำนักงานกลางรวมเขาล้านและสวางคนิเวศ
สำนักงานกลาง  เดิมเรียกว่า กองอำนวยการสภากาชาดสยาม  หรือ  กองอำนวยการกลางสภากาชาดสยาม อาศัยสถานที่ทำการของกรมเสนาธิการทหารบก เชิงสะพานช้างโรงสี เป็นที่ทำการ และเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2475 ได้ย้ายมาอยู่ที่ตึกอำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ใช้ชื่อว่า  กองกลาง  ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น  สำนักงานกลาง  เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2484 มีหน้าที่เกี่ยวกับกิจการทั่วไปของ...
More

วีดีโอประชาสัมพันธ์สวางคนิเวศ [บรรยายไทย – บรรยายอังกฤษ]

วีดีโอประชาสัมพันธ์สวางคนิเวศ [บรรยายไทย – บรรยายอังกฤษ]
เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลโครงการสวางคนิเวศ เช่น ทำเลที่ตั้ง ตัวอาคาร จำนวนห้อง และผู้ดูแลโครงการ แก่ประชาชนและบุคคลที่สนใจhttps://youtu.be/uhZAHYJ_b-ghttps://youtu.be/FGBjuj5HqQ8
More

ประกาศสำนักงานกลาง ขยายเวลาประกวดราคาจ้างปูพิ้นกระเบื้องยาง

ประกาศสำนักงานกลาง เรื่อง ขยายเวลาประกวดราคาจ้างปูพื้นกระเบื้องยาง อาคารสวางคนิเวศ จังหวัดสมุทรปราการ เฟส 1 ชั้น 2-8ประกาศสำนักงานกลาง ขยายเวลาประกวดราคาปูกระเบื้องยาง
More

ประกาศสำนักงานกลาง เรื่อง สอบราคาเช่ารถยนต์ตู้โดยสาร

ด้วยสำนักงานกลางสภากาชาดไทย มีความประสงค์จะสอบราคาเช่ารถตู้โดยสารขนาด 11 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 2 คัน  (more…)
More

สำนักงานชลประทานตราด จัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการยกระดับกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน

สำนักงานชลประทานตราด จัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการยกระดับกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน
สำนักงานชลประทานตราด โดยนายธเนตร  ปลื้มคิด ชลประทานตราด จัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการยกระดับกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน มีนายพีระพล ป้อมพิมพ์ ชลประทานที่ 9 ชลบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้ (more…)
More