ติดต่อเรา

สำนักงานกลาง 
เบอร์โทรศัพท์02 256 4018 – 22
เบอร์แฟกซ์02-252-7789
สถานที่ติดต่อ1873 ถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เว็บไซต์หน่วยงาน :https://centralb.redcross.or.th/
  
ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย จ.ตราด 
เบอร์โทรศัพท์0-3950-1015, 0-3952-1838, 08-7600-0686,08-1926-2803, 08-9769-2475 (ผจก)
เบอร์แฟกซ์0-3952-1621
อีเมล์[email protected]
สถานที่ติดต่อศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน ปณ.13 อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
เว็บไซต์หน่วยงาน :http://www.redcross.or.th/khaolan