ทำบุญครบรอบวันสถาปนาสำนักงานกลาง 74 ปี

central b

 

สำนักงานกลางสภากาชาดไทย จะทำบุญเลี้ยงพระเพล ในวันครบรอบวัยสถาปนา 7 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมตึกบริพัตร