ประกาศสำนักงานกลางสภากาชาดไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชั่วคราว) สถานพักฟื้นสวางคนิวาส สภากาชาดไทย