ประกาศสำนักงานกลางสภากาชาดไทย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างประจำ

สภากาชาดไทย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างประจำ

สำนักงานกลางสภากาชาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา 

รายละเอียดคลิ๊ก