ประกาศสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทยเรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นบุคลากรชั่วคราวเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย

Download PDF