ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นบุคลากรชั่วคราวเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย

ด้วยสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาซาดไทย จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นบุคลากรชั่วคราวเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย

  1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
    • รายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

Download ประกาศสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาขาดไทย

Download คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง