รายงานผลการวัดทิศทางลม ณ. เวลาขณะเกิดกลิ่นเหม็น อาคารสวางคนิเวศ