วีดีโอประชาสัมพันธ์สวางคนิเวศ [บรรยายไทย – บรรยายอังกฤษ]

เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลโครงการสวางคนิเวศ เช่น ทำเลที่ตั้ง ตัวอาคาร จำนวนห้อง และผู้ดูแลโครงการ แก่ประชาชนและบุคคลที่สนใจ