กิจกรรมสำนักงานกลางเดือน กรกฎาคม 2560

 

กรมกิจการผู้สูงอายุขอส่งทีมงานวิจัยมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ  ขอข้อมูลพร้อมแลกเปลี่ยนแนวคิดหลักสูตร โดยส่งอาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยหัวเฉียว และเจ้าหน้าที่  จำนวน 2 คน มาศึกษาดูงานในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 โดยมี นางอุษา  ราชปรีชา  ผู้จัดการอาคารสวางคนิเวศ เป็นผู้ให้การต้อนรับ บรรยายสรุป และนำชมสถานที่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี จ.เพชรบุรี  ขออนุญาตศึกษาดูงานประกอบการเรียนวิชาการพยาบาล ผู้สูงอายุ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ประกอบด้วยนักศึกษาพยาบาล จำนวน 64 คน  คณาจารย์จำนวน 5 คน รวมทั้งหมด 69 คน โดยมี นางอุษา  ราชปรีชา  ผู้จัดการอาคารสวางคนิเวศ เป็นผู้ให้การต้อนรับ บรรยายสรุป และนำชมสถานที่ 

สวางคนิเวศสัญจร 84  เที่ยวระยอง ชวนชิมผลไม้ อิ่มอร่อยอาหารทะเล  วันที่ 17-18 มิถุนายน 2560 ท่านผู้สูงอายุ จำนวน 29 คน  เจ้าหน้าที่ 4 คน รวม 33 คน  

วิทยากรจากศูนย์น้ำใจไมตรี กระทรวงวัฒนธรรม จำนวน 6 คนสอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ดอกดารารัตน์แบบเข้าช่อ พร้อมมอบวัสดุเปลือกข้าวโพด ฟลอร่าเทป เพื่อให้ท่านผู้สูงอายุประดิษฐ์หลังจากจบการสอนแล้ว มีท่านผู้สูงอายุร่วมกิจกรรม 23 คน