สำนักงานชลประทานตราด จัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการยกระดับกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน

สำนักงานชลประทานตราด โดยนายธเนตร  ปลื้มคิด ชลประทานตราด จัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการยกระดับกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน มีนายพีระพล ป้อมพิมพ์ ชลประทานที่ 9 ชลบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้

พร้อมด้วยนายยศพล สยามไชย  หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ร่วมในงาน มีนายสุวรรณ พิมลแสงสุริยา ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ฯ นำเจ้าหน้าที่ศูนย์ราชการุณย์ และอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3  เข้าร่วมโครงการ  จำนวน 35 คน  ณ บริเวณศาลาวิชิต ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด  เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557