เรื่อง ประกวดราคาจ้างการก่อสร้างอาคาร ซัก อบ รีด ภายในบริเวณศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด