วีดีโอประชาสัมพันธ์สวางคนิเวศ [บรรยายไทย – บรรยายอังกฤษ]

เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลโครงการสวางคนิเวศ เช่น ทำเลที่ตั้ง ตัวอาคาร จำนวนห้อง และผู้ดูแลโครงการ แก่ประชาชนและบุคคลที่สนใจ https://youtu.be/uhZAHYJ_b-g https://youtu.be/FGBjuj5HqQ8
Read More

สำนักงานชลประทานตราด จัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการยกระดับกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน

สำนักงานชลประทานตราด โดยนายธเนตร  ปลื้มคิด ชลประทานตราด จัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการยกระดับกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน มีนายพีระพล ป้อมพิมพ์ ชลประทานที่ 9 ชลบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้ (more…)
Read More

สถานพักฟื้นสวางคนิวาส

สวางคนิวาส ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเมืองโบราณ สวางคนิวาสเป็นสถานที่พักฟื้นของสภากาชาดไทย สถานที่ตั้งอยู่ที่กิโลเมตรที่ ๓๑ ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัด สมุทรปราการ มีเนื้อที่ ๖๐ ไร่เศษ ห่างจากตัวเมือง สมุทรปราการ ๖.๕ กิโลเมตร เป็นสถานีกาชาดที่ ๕ ให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยนอกขึ้นในบริเวณ สถานพักฟื้นนี้ด้วย และเป็นสถานที่พักผ่อน หย่อนใจ ได้สัมผัสอากาศทะเล ที่ดินนั้นแต่เดิมเป็นของนายอื้อจือเห ลียง ซึ่งเป็นผู้สร้างและอุปการะโรงพยาบาลประสาน มิตร ถนนสี่พระยา กรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. ๒๔๙๔ นายอื้อจือเหล...
Read More

ศูนย์ราชการุณย์ เขาล้าน จังหวัดตราด

        ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน เดิมมีนามว่า" ศูนย์สภากาชาดไทย เขาล้าน" เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทยได้มีพระราชเสาวนีย์ให้สภากาชาดไทย จัดตั้งศูนย์ รับผู้อพยพชาวกัมพูชาจำนวนนับแสนคน ณ บริเวณบ้านเขาล้าน ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ในโอกาส ที่ได้ เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมผู้อพยพที่ได้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2522         ในระยะแรกผู้อพยพทำที่พักอาศัยอยู่ที่ใต้ต้นไม้โดยใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ เช่น ผ้...
Read More

อาคารสวางคนิเวศ

 “โครงการที่พักผู้สูงอายุ อาคารสวางคนิเวศ สภากาชาดไทย” เป็นโครงการต้นแบบสำหรับที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ และศูนย์การสนับสนุนงานวิจัยและการเรียนการสอน (Research and Training Center) โดยไม่ได้แสวงหาผลกำไร ภายใต้การดำเนินงานของสภากาชาดไทย ว่า“เป็นการพัฒนาโครงการเพื่อถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนม์มายุ 40 พรรษา และเพื่อลดช่องว่างของเวลา และความแตกต่างของวัย ที่เป็นเหตุสำคัญทำให้เกิดการละเลยต่อผู้สูงอายุ ทั้งนี้ โ...
Read More