ทำบุญครบรอบวันสถาปนาสำนักงานกลาง 74 ปี

  สำนักงานกลางสภากาชาดไทย จะทำบุญเลี้ยงพระเพล ในวันครบรอบวัยสถาปนา 7 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมตึกบริพัตร
Read More