ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นบุคลากรชั่วคราวเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย

ด้วยสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาซาดไทย จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นบุคลากรชั่วคราวเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ ของสภากาชาดไทยคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบรายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตราDownload ประกาศสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาขาดไทยDownload คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
Read More