ประวัติความเป็นมา

ประมาณปี พ.ศ. 2505 ท่านอื้อจื่อเหลียง ได้ยกพื้นที่ของตนเองบริเวณหมู่ 2 ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ติดกับชายทะเล เนื้อที่ประมาณ 180 ไร่ ให้กับสภากาชาดไทย ซึ่งจุดประสงค์ครั้งแรกคือ ต้องการให้เป็นโรงพยาบาลโรคปอด ซึ่งในอดีตมีสถานที่รักษาที่ทันสมัยน้อยมาก โดยท่านอื้อจื่อเหลียง ได้ก่อสร้างอาคารสถานที่ทุกอย่างให้ด้วย ซึ่งปัจจุบันบางอาคารก็ได้เลิกใช้เนื่องจากชำรุดทรุดโทรม โดยมีทั้งหอประชุมขนาดใหญ่ ซึ่งในสมัยนั้นถือเป็นหอประชุมที่ใหญ่ที่สุดในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ซึ่งหน่วยราชการและเอกชนแทบทุกแห่งต้องใช้สวางคนิวาสเป็นที่จัดการประชุม ขนาดใหญ่

สิ่งที่น่าสนใจศึกษาและเรียนรู้
สวางคนิวาสเน้นเรื่องการบริการสาธารณสุขเป็นส่วนใหญ่ และยังเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่ง มีทั้งที่พักไว้บริการด้วย
ปัจจุบันสวางคนิวาสซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลจุฬาฯ เป็นที่ตั้งสถานีกาชาดที่ 3 ให้บริการผู้ป่วยนอกและการสาธารณสุขทุกอย่าง และยังมีตึกผู้ป่วยในไว้เป็นสถานพักฟื้นหลังการผ่าตัดของผู้ป่วยจากโรง พยาบาลจุฬาฯ และยังมีตึกสถานพักฟื้นคนชราสำหรับขายเป็นห้อง ๆ หรือจ่ายเป็นรายเดือน โดยสวางคนิวาสจะมีบริการอาหาร กายภาพบำบัด และดูแลอย่างดี นอกจากนี้ยังมีหอประชุมให้เช่าในการจัดการประชุมต่าง ๆ ด้วย
นอกจากที่กล่าวมาแล้วสวางคนิวาสยังเป็นสถานที่ตั้งของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ซึ่งเป็นโครงการของพระเทพฯ เพื่อแบ่งเบาภาระของแม่ที่ต้องทำงานนอกบ้าน
รายละเอียด (กิจกรรมหรือสิ่งต่าง ๆ ที่มีอยู่ในแหล่งการเรียนรู้)
1. เป็นสถานให้บริการสาธารณสุขครบวงจร
2. เป็นสถานพักฟื้นผู้ป่วยหลังการผ่าตัดและคนชรา
3. เป็นสถานพักผ่อนหย่อนใจที่สวยงาม
4. เป็นสถานที่เหมาะสมในการออกกำลังกาย